Poskytnuté záruky


Záruční podmínky - smluvní záruka Auto CZ

 • ojetá auta u nás nakoupíte se zárukou, garancí původu a s předprodejním servisem.
 • na všechny ojeté vozy poskytujeme smluvní záruky.
 • nabízíme zásadně auta prověřená a ve výborném stavu.
 • ojeté auto se zárukou je u nás samozřejmostí.

Členění ojetých vozidel podle působících záruk:

Trvání záruky 2 roky - záruka výrobce

Vztahuje se na vozidla podléhající zákonné záruce výrobce, tj. vozidla u nichž doba od data první registrace nepřesáhla dobu dvou let.
U těchto vozidel platí zákonná záruka výrobce počínající běžet dnem první registrace vozidla, pro něž tyto záruční podmínky společnosti Auto CZ neplatí.

Trvání záruky 1 rok - záruka Auto CZ

Vztahuje se na vozidla, u nichž doba od data první registrace do dne složení zálohy na koupi vozidla (zaplacení ceny vozu) zákazníkem nepřesáhla pěti let.
U těchto vozidel platí roční smluvní záruka společnosti Auto CZ počínající běžet ode dne předání vozidla zákazníkovi.
Při případném souběhu záruky výrobce vozidla a výše uvedené jednoroční lhůty záruky Auto CZ platí záruční podmínky výrobce.
V případě skončení záruky výrobce před vypršením lhůty jednoho roku od předání vozidla zákazníkovi platí, že do uvedené jednoroční lhůty pro smluvní záruku prodávajícího poskytuje společnost Auto CZ smluvní záruku na zakoupené vozidlo podle svých všeobecných garančních podmínek.

Trvání záruky 6 měsíců - záruka Auto CZ

Vzathuje se na vozidla, u nichž doba od data první registrace do dne složení zálohy na úhradu kupní ceny vozidla (zaplacení kupní ceny vozu) přesáhne 5 let.
U těchto vozidel platí po dobu šesti měsíců ode dne předání vozidla zákazníkovi smluvní záruka společnosti Auto CZ.

Garance Auto CZ zahrnuje tyto skupiny komponentů:

 • převody - manuální převodovka
 • rozvodovka
 • hřídele k přenosu síly
 • řízení
 • brzdy
 • palivový systém
 • chladící systém
 • bezpečnostní systémy airbagů
 • klimatizace

Garance Auto CZ nezahrnuje do shora uvedených skupin komponentů díly podléhající běžnému opotřebení a dále nezahrnuje odlučovače pevných částič včetně náplní.

Spoluúčast zákazníka na nákladech opravy garance Auto CZ

Kupující se podílí na nákladech záruční opravy níže specifikovanou spoluúčastí. Počtu ujetých kilometrů od předání vozidla zákazníkovi do dne výskytu vady na vozidle v záruční lhůtě odpovídá míra spoluúčasti dle tabulky.

Auta do 5-ti let stáří

 • do 5.000 km 20%
 • do 10.000 km 30%
 • do 15.000 km 40%
 • nad 20.000 km 50%

Povinnosti kupujícího

Pro poskytnutí smluvní záruky musí kupující plnit následující povinnosti:

 • po dobu platnosti garance, provádět výlučně u prodávajícího, na své náklady, výrobcem předepsané nebo doporučené opravy, opravy po havárii, prohlídky a údržbu
 • neprovádět na tachometru zásahy nebo jiné změny
 • dodržovat pokyny výrobce k provozu motorového vozidla
 • oznámit prodávajícímu výskyt vady nejpozději následující pracovní den telefonicky, písemně nebo faxem, vždy vadu popsat a vyčkat se započetím provádění opravy do stanoviska a případného pokynu prodávajícího ohledně způsobu, jakým se bude při likvidaci vady postupovat
 • zmírnit podle možností škodu a řídit se při tom pokyny prodávajícího, pokud to okolnosti umožňují, je kupující povinen obstarat si tyto pokyny před opravou
 • nechat provést opravu výlučně u prodávajícího
 • přistavit vozidlo k opravě nejpozději třetí pracovní den po oznámení výskytu vady prodávajícímu

Poskytované služby

Auta do 5-ti let stáří

 • poskytujeme 100% právní záruku na původ vozu a číslo karoserie!
 • využíváme vlastní systém prověřování vozů
 • prověřujeme VIN vozu
 • ověřujeme blokaci na dopravním inspektorátu
 • zvýšenou pozornost věnujeme vozům dovezeným ze zahraničí
 • úzce spolupracujeme se společností CEBIA
 • 100% záruka na původ vozu
 • žádné finanční závazky - leasing, půjčka
 • žádné zástavní právo
 • nejsou blokovány dopravním inspektorátem

pro více informací volejte 606 666 555

Copyright © 2009-2024 Auto CZ. All rights reserved. Created by wwwstranky.eu